Premije za dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje

dobrovoljno-zdravstveno

Od 01.01.2020. godine poslodavci mogu svojim radnicima neoporezivo podmiriti premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja, što predstvalja dva oblika dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja uređeno posebnim zakonom. 

Dopunsko zdravstveno osiguranje sklapa se ugovorom između ugovaratelja osiguranja i osiguranika, odnosno HZZO-a. Cijena police dopunskog zdravstvenog osiguranje može biti različita svota i iznosi oko 70-ak kuna pa na više. 

Koliki je maksimalni godišnji iznos premije?

Neovisno o tome s kim je sklopio policu zdravstvenog osiguranja, s HZZO-om ili trgovačkim društvom za osiguranje, poslodavac može za radnika neoporezivo platiti premiju dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja do iznosa 2.500,00 kn godišnje. 

Iznos od 2.500,00 kn odnosi se na oba oblika dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i ograničen je na godišnjoj razini po radniku kao poreznom obvezniku. Prema poreznim propisima nije omogućeno da poslodavac radniku neoporezivo refundira premiju dopunskog ili dobrovoljnog osiguranja koju je radnik sam za sebe uplatio osiguravatelju, na temelju ugovora koji je sklopio radnik, u suprotnom se smatraju oporezivim primitkom.

Mora biti riječ o plaćanju police osiguranja koju je poslodavac kao stranka ugovora o osiguranju ugovorio za svoje radnike. 

Tko ima pravo na ovakvo osiguranje?

Ove neoporezive primitke porezni propisi ne uvjetuju omogućavanjem svim radnicima, niti uvjetuju jednake iznose po radnicima. O tome kojim će radnicima omogućiti takav oblik ekonomske koristi, pod kojim uvjetima i u kojem iznosu, odlučuje poslodavac, bilo jednostranom odlukom bilo sklapanjem ugovora o radu s radnikom, sklapanjem kolektivnog ugovora s ovlaštenim sindikatom odnosno donošenjem pravilnika o radu.

Pritom poslodavac ne smije zanemariti načela radnog prava koja ga obvezuju na jednako postupanje prema radnicima koji obavljaju iste poslove i propise koji zabranjuju diskriminaciju na tržištu rada.

Uplatitelj premije osiguranje je poslodavac te je on obvezan iskazati na Obrascu JOPPD – na strani B, polje 15.1. s oznakom 71 – premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika do propisane svote s datumom uplate ili sljedeći radni dan. 

Uskrata dijela plaće za visinu uplaćenih premija za zdravstveno osiguranje

Postoji mogućnost da poslodavac, uz pristanak radnika, može uskraćivati neto-plaću radniku za podmirivanje premija za dopunsko ili dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Postoje slučajevi kada je radnik sklopio premiju zdravstvenog osiguranja samostalno te poslodavcu daje pisani zahtjev za uskratom neto-plaće prilikom isplate u svrhu podmirenja premije za dopunsko ili dopunsko zdravstveno osiguranje. 

Tablica 1: Obračun plaće – uskrata za dopunsko zdravstveno osiguranje

Red. br.OPISSvota
1.Bruto-plaća10.000,00
2.Mirovinsko I. stup1.500,00
3.Mirovinsko II. stup500,00
4.Dohodak (1 – 2 – 3)8.000,00
5.Osobni odbitak4.000,00
6.Porezna osnovica (4 – 5)4.000,00
7.Porez po stopi od 20 %800,00
8.Porez po stopi od 30 %0,00
9.Porez ukupno (7 + 8)800,00
10.Prirez 18 %144,00
11.Ukupno porez i prirez (9 + 10)944,00
12.Neto (4 – 11)7.056,00
13.Uskrata za premiju dopunskog osiguranja70,00
14.Neto-plaća za isplatu (12 – 13)6.986,00 kn
15.Doprinos za zdravstveno1.650,00 kn
16.Ukupni trošak plaće (1 + 15)11.650,00 kn

Ova mogućnost je dopuštena ukoliko radnik na nju pristane te ne predstavlja posebnu pogodnost za radnika jer se njome radnik dodatno ne nagrađuje. U ovom slučaju radnik kratkoročno prima manju neto plaću, ali dugoročno uplaćuje novac u ime police za dopunsko zdravstveno osiguranje. Ovaj postupak poslodavac ne mora posebno prikazivati u Obrascu JOPPD.

Imate li još pitanja u vezi dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja? Javite nam se s pitanjima na info@act-konto.hr!

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU