DNEVNICE OD 01.09.2019.

Od 01. rujna 2019. visina pune dnevnice (za službena putovanja koja traju duže od 12 sati) iznosi 200,00 kn, dok pola dnevnice (za putovanja koja traju duže od 8 sati, a kraće od 12 sati) iznosi 100,00 kn.

Isto tako ako je na službenom putu osiguran 1 obrok (ručak ili večera) puna dnevnica iznosi 140,00 kn, a ako su osigurana oba obroka (i ručak i večera) puna neoporeziva dnevnica iznosi 80,00 kn. Doručak uračunat u cijenu noćenja se ne smatra osiguranom prehranom i priznaje se u punom iznosu dnevnica gdje ostala 2 obroka nisu osigurana. Smatra se da je osobi osigurana prehrana i ako je ona uračunata u cijenu kotizacije, karte (npr. avionske karte) ili ako je zaposlenik na službenom putu častio poslovne partnere (reprezentacija).

Novost je da više u dnevnicu ne ulazi prijevoz od zračne luke, autobusne stanice i sl. do hotela i natrag (prvi dolazak i zadnji odlazak iz odredišta javnim prijevozom).

Dnevnice određene za stranu državu u koju se službeno putuje obračunavaju se od sata prelaska granice Hrvatske, a dnevnice odredene za stranu državu iz koje se dolazi – do sata prelaska granice Hrvatske. Ako se za službeno putovanje upotrebljava avionska dnevnica se obračunava od sata polaska aviona s posljednjeg aerodroma u Hrvatskoj do sata povratka aviona na prvi aerodrom u Hrvatskoj.

Ako se službeno putuje u više zemalja, u odlasku se obračunava dnevnica utvrđena za stranu država u kojoj se počinje službeno putovanje, a u povratku – dnevnica utvrđena za stranu državu u kojoj je službeno putovanje završeno. Za svako zadržavanje odnosno proputovanje kroz stranu državu koje traje duže od 12 sati obračunava se dnevnica za tu stranu državu.

Člankom 7. stavkom 20. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je ako se jedan službeni put odnosi na put u tuzemstvo i inozemstvo, prvo se utvrđuje pravo na inozemnu dnevnicu, a nakon toga pravo na tuzemnu dnevnicu, uzimajući u obzir ukupan broj dana/sati provedenih na službenom putu. Ako je ukupno na putovanju osoba provela više od 8, odnosno više od 12 sati, a u inozemstvu manje od 8 sati, tada se isplaćuje pripadajuća tuzemna dnevnica uzevši u obzir ukupan broj sati provedenih na putovanju u tuzemstvu i inozemstvu.

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU