De minimis (potpore male vrijednosti)

Razlikujemo dvije vrste potpora u RH – potpore male vrijednosti (de minimis) i državne potpore.

Gornja granica de minimis potpore koja se može dodijeliti jednom poduzetniku je 200.000,00 EUR u tekućoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.

Navedeni iznos je definirala Europska komisija za koji smatraju da ne može utjecati na trgovinu među državama članicama ili da se njime narušava tržišno natjecanje odnosno prijeti njegovim narušavanjem.

Korisnici mogu biti mali, srednji i veliki poduzetnici koji obavljaju gospodarsku djelatnost i prodaju robu ili uslugu.

Ako korisnik obavlja usluge od općeg gospodarskog interesa i prima potpore male vrijednosti za obavljanje tih usluge, na takvog poduzetnika primjenjuje se najviša gornja granica od 500.000 eura za razdoblje od 3 fiskalne godine utvrđena Uredbom br. 360/2012. Navedeno se trenutno ne odnosi na društvena poduzeća koja obavljaju djelatnosti od općeg interesa.

Potpora se smatra dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik u skladu s odgovarajućim nacionalnim pravnim poretkom stekne zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti poduzetniku s time da davatelj potpore mora jasno navesti primatelju da se radi o potpori male vrijednosti.

Sve detalje o potporama možete pronaći ovdje:

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU