Obavezni sadržaj računa

Svaki porezni obveznik dužan je izdati račun za isporuke dobara i usluga koje je obavio i za primljene predujmove prije završetka obavljanja usluge (Izvor: Zakon o  porezu na dodanu vrijednost, čl. 78., st.1.). Sadržaj računa propisan je Općim poreznim zakonom, Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, Pravilnikom o porezu na dohodak i Zakonom o fiskalizaciji […]

Rad umirovljenika

Zakon o radu i Zakon o mirovinskom osiguranju ne ograničavaju mogućnost sklapanja ugovora o radu s umirovljenikom. Korisniku mirovine koji se zaposli ili započne sa obavljanjem djelatnosti temeljem koje postoji obveza uplate osiguranja, isplata mirovine se obustavlja. Iznimke kada se umirovljeniku u radnom odnosu koji prima plaću mirovina ipak ne obustavlja: korisniku starosne i prijevremene […]

Razlika između dnevnica za službeni put i dnevnica za rad na terenu

Dnevnice za službeni put i za rad na terenu definirane su djelomično u Pravilniku o porezu na dohodak. S obzirom da nema detaljno opisanih razlika, poslodavac može u svojim aktima (Pravilniku, Kolektivnom ugovoru) ili putem ugovora o radu sa radnik definirati navedena prava. Dnevnica za službeno putovanje Dnevnica za službeno putovanje isplaćuje radnicima za pokriće […]

Obračun plaće umirovljenika

Od 01.01.2019. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 115/18) je proširen krug umirovljenika koji mogu biti u radnom odnosu uz istovremeno primanje mirovine. Poslodavac s umirovljenikom sklapa Ugovor na nepuno radno vrijeme, maksimalno 4 sata dnevno, odnosno 20 sati tjedno. Izuzetak su korisnici invalidske mirovine i korisnici starosne mirovine ostvarene prema […]

Bolovanje na teret HZZO-a

Postoje različite vrste bolovanje, pa tako su i refundacije tih bolovanja isto različite. Neke odmah terete HZZO, dok druge prvih 42. kalendarskih dana isplaćuje poslodavac (ili 7 dana ako se radi o invalidu rada), a nakon toga ima pravo na refundaciju od HZZO-a. Radnik je dužan poslodavcu u roku od 3 dana od oboljenja dostaviti […]

Prvi posjet poreznom obvezniku

Od ove godine Porezna uprava uvodi novu mjeru “Prvi posjet” gdje će porezni inspektori u posjeti poreznom obvezniku obavljati poslove provjere te poslove ostalih činjenica bitnih za oporezivanje kao što su :  nadzor procjena gospodarske snage novog poduzetnika povremena provjera podataka radi ažuriranja poreznih evidencija prikupljanje podataka bitnih za oporezivanje provjerom ili nadzorom na terenu […]

Provedba projekta WISE FAIR

ACT Konto d.o.o. počinje 01.10.2020. provoditi projekt WISE FAIR koji potiče radnu integraciju u području financija, administracije i računovodstva. Sve aktivnosti i detalje možete pronaći na službenim stranicama projekta: https://fairnet.hr/ O projektu WISE FAIR Kratki opis projekta:WISE FAIR potiče radnu integraciju u području financija, administracije i računovodstva. Edukacijom 5 zaposlenica za internog revizora, poreznog savjetnika, […]

Gospodarska djelatnost udruge – mišljenja ministarstva financija

Primarni cilj osnivanje neprofitne organizacije je bavljenje aktivnostima koje su od općeg interesa. Ali, kako bi organizacije osigurale stabilnost sve više njih se okreće društvenom poduzetništvu i obavljanju gospodarske djelatnosti. Nejasno definirana gospodarska djelatnost u neprofitnim organizacija dozvoljava i različita tumačenje na što bi ili ne bi trebalo plaćati porez na dobit. Da li je […]