RAZLIKA IZMEĐU DNEVNICA ZA SLUŽBENI PUT I DNEVNICA ZA RAD NA TERENU

Dnevnice za službeni put i za rad na terenu definirane su djelomično u Pravilniku o porezu na dohodak. S obzirom da nema detaljno opisanih razlika, poslodavac može u svojim aktima (Pravilniku, Kolektivnom ugovoru) ili putem ugovora o radu sa radnik definirati navedena prava. Dnevnica za službeno putovanje Dnevnica za službeno putovanje isplaćuje radnicima za pokriće […]

OBRAČUN PLAĆE UMIROVLJENIKA

Od 01.01.2019. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 115/18) je proširen krug umirovljenika koji mogu biti u radnom odnosu uz istovremeno primanje mirovine. Poslodavac s umirovljenikom sklapa Ugovor na nepuno radno vrijeme, maksimalno 4 sata dnevno, odnosno 20 sati tjedno. Izuzetak su korisnici invalidske mirovine i korisnici starosne mirovine ostvarene prema […]

BOLOVANJE NA TERET HZZO-A

Postoje različite vrste bolovanje, pa tako su i refundacije tih bolovanja isto različite. Neke odmah terete HZZO, dok druge prvih 42. kalendarskih dana isplaćuje poslodavac (ili 7 dana ako se radi o invalidu rada), a nakon toga ima pravo na refundaciju od HZZO-a. Radnik je dužan poslodavcu u roku od 3 dana od oboljenja dostaviti […]

Prvi posjet poreznom obvezniku

Od ove godine Porezna uprava uvodi novu mjeru “Prvi posjet” gdje će porezni inspektori u posjeti poreznom obvezniku obavljati poslove provjere te poslove ostalih činjenica bitnih za oporezivanje kao što su :  nadzor procjena gospodarske snage novog poduzetnika povremena provjera podataka radi ažuriranja poreznih evidencija prikupljanje podataka bitnih za oporezivanje provjerom ili nadzorom na terenu […]

Provedba projekta WISE FAIR

ACT Konto d.o.o. počinje 01.10.2020. provoditi projekt WISE FAIR koji potiče radnu integraciju u području financija, administracije i računovodstva. Sve aktivnosti i detalje možete pronaći na službenim stranicama projekta: https://fairnet.hr/ O projektu WISE FAIR Kratki opis projekta:WISE FAIR potiče radnu integraciju u području financija, administracije i računovodstva. Edukacijom 5 zaposlenica za internog revizora, poreznog savjetnika, […]

Gospodarska djelatnost udruge – mišljenja ministarstva financija

Primarni cilj osnivanje neprofitne organizacije je bavljenje aktivnostima koje su od općeg interesa. Ali, kako bi organizacije osigurale stabilnost sve više njih se okreće društvenom poduzetništvu i obavljanju gospodarske djelatnosti. Nejasno definirana gospodarska djelatnost u neprofitnim organizacija dozvoljava i različita tumačenje na što bi ili ne bi trebalo plaćati porez na dobit. Da li je […]

Paušalisti u 2020. godini

Za paušaliste su u 2020. najavljene veće kontrole jer se ispostavilo da mnogi daju otkaze u poduzećima, otvaraju paušalne obrte i opet rade za te iste poslodavce gdje su dali otkaz samo uz niže obveze plaćanja poreza i doprinosa. Ponajprije u NN 1/2020 od 03.01.2020. izlazi Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti sa stopama poreza […]