Koja je razlika između ugovora na određeno i neodređeno?

Stručnjaci odgovaraju. DATUM: 31.05.2018. Ugovor na neodređeno vrijeme ima samo datum početka rada djelatnika, dok kod ugovora na određeno mora biti naveden i datum prestanka rada djelatnika. Ugovor o radu na određeno može se sklopiti u posebnim situacijama kad za to postoji stvaran i važan razlog. Prestanak ugovora unaprijed je utvrđen rokom, izvršenjem određenog posla […]

Kompenzacija, cesija ili asignacija

Plaćanja bezgotovinskim putem osim bankovnih transfera može biti i putem različitih dokumenata u koje svaka strana daje privolu da se njegov dug ili potraživanje zatvori. Dokumenti kojima se vrše bezgotovinska plaćanja najčešće su kompenzacija ili prijeboj, cesija ili ustupanje potraživanja i asignacija ili prijeboj duga. Kompenzacija Pod prijebojem ili kompenzacijom podrazumijeva se prebijanje potraživanja koje […]

Što je paušalno oporezivanje poreza na dobit?

Stručnjaci odgovaraju. DATUM: 29.05.2018. Udruge koje obavljaju određenu oporezivu gospodarsku djelatnost ako u prethodnom poreznom razdoblju nisu po osnovi obavljanja te gospodarske djelatnosti ostvarile prihode veće od iznosa propisanog za ulazak u sustav PDV-a, odnosno veće od 300.000,00 kuna, mogu prijeći u paušalne obveznike poreza na dobit. Rok za prijavu prijelaza na paušalni način oporezivanja […]

Kako se izračunava dobit?

Stručnjaci odgovaraju. DATUM: 29.05.2018. Porez na dobit se plaća na razliku prihoda i rashoda i to po stopi od 12%. Račun dobiti i gubitka (ili prihoda i rashoda) govori nam o poslovnom rezultatu koji je organizacija ostvarila. Prihode u organizaciji čine svi računi koje smo ispostavili za prodanu robu ili uslugu, prihode od bespovratnih potpora […]

Knjiženje po mjestu troška

Mjesto troška ili zasebne knjigovodstveno-računovodstvene evidencije služe lakšoj kontroli namjenskog trošenja dodijeljenih bespovratnih sredstava. DATUM: 27.05.2018. Mnogi donatori već u ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ugrađuju članak o tome da se projektni troškovi vode u zasebnim knjigovodstveno-računovodstvenim evidencijama (tzv. mjesto troška) kako bi se lakše kontroliralo namjensko trošenje sredstava, te da li je navedeni trošak […]

JOPPD obrazac za isplate putnih naloga volonterima

Za sve isplate fizičkim osobama koje obavljaju pravne osobe potrebno je ispuniti JOPPD obrazac. DATUM: 26.05.2016. Svaka udruga se susretala s isplatom putnih troškova osobama koje nisu u radnom odnosu. To su najčešće volonteri kojima udruga refundira 2,00 kune po kilometru, dnevnice ili troškove smještaja, avio karata, cestarina i sl. Poreznoj upravi na JOPPD obrazac […]

Izračun viška primitaka u jednostavnom knjigovodstvu

Najvažnije pravilo izrade završnog računa u jednostavnom knjigovodstvu i postupka kontrole je da višak primitaka mora biti jednak završnom stanju žiro-računa i blagajne. DATUM: 26.05.2018. Jednostavno knjigovodstvo ili primjena novčanog načela u udrugama mogu voditi udruge kojima godišnji prihodi u prethodne 3 godine nisu premašili iznos od 300.000,00 kuna. Novčano načelo govori da evidentirate sve […]

Obračun dnevnica za službena putovanja – primjeri

Kada treba isplatiti punu, a kada djelomično isplatiti dnevnicu i primjeri obračuna za putovanja u tuzemstvu i inozemstvu. DATUM: 21.04.2018. Ovisno o broju sati provedenih na službenom putu u tuzemstvu, radnik može ostvariti pravo na punu ili samo djelomičnu isplatu dnevnice. Ako je na službenom putovanju odnosno radu na terenu radniku osiguran ručak ili večera […]

Što kontrolira Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva?

Stručnjaci odgovaraju DATUM: 08.04.2018. Zaklada, kako bi provjerila transparentno poslovanje ne samo postojećih korisnika financijskih potpora nego i novih, dolazi kod korisnika kontrolirati način na koji posluju i  rade li u skladu sa Zakonom. Kroz navedenu kontrolu Zaklada pomaže u jačanju vašeg financijskog znanja i daje smjernice za poboljšanje. Mi smo kroz nekoliko kontrola dobili […]

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću moguće je osnovati iz bilo kojeg javnobilježničkog ureda u Hrvatskoj, ovdje opisujemo kako. DATUM: 03.12.2018. Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću je društvo kapitala čiji je najniži iznos temeljnog kapitala 10 kuna, a najniži nominalni iznos poslovnog udjela iznosi 1 kunu. Temeljni kapital društva mora biti uplaćen u novcu i nije […]

ZATRAŽITE PONUDU