Bolovanje na teret HZZO-a

Postoje različite vrste bolovanje, pa tako su i refundacije tih bolovanja isto različite. Neke odmah terete HZZO, dok druge prvih 42. kalendarskih dana isplaćuje poslodavac (ili 7 dana ako se radi o invalidu rada), a nakon toga ima pravo na refundaciju od HZZO-a.

Radnik je dužan poslodavcu u roku od 3 dana od oboljenja dostaviti liječničku potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad. 

Naknade za bolovanje bez obzira tko ih isplaćuje izuzete su od ovrhe.

Naknada plaće za vrijeme bolovanja ne može biti niža od 70% osnovice za naknadu plaće. Najniži mjesečni iznos naknade plaće u 2021. godini, za puno radno vrijeme iznosi 25% proračunske osnovice, odnosno 831,50 kuna. Najviši mjesečni iznos naknade plaće na teret HZZO-a je proračunska osnovica uvećana za 28%, odnosno iznosi 4.257,28 kuna. 

Kako bi se moglo utvrditi koji iznos mora obavezno platiti poslodavac, potrebno je izraditi prosjek plaće (obrazac – Potvrda o plaći) za prethodnih 6 mjeseci prije nego je nastupilo bolovanje. 

Na koji način se obračunava naknada plaće za vrijeme bolovanja na teret HZZO-a?

Ukoliko radnik nema niti jednu isplaćenu plaću unatrag 6 mjeseci, a kako bi mogao ostvariti naknadu plaće na teret HZZO-a mora imati radni staž u posljednje dvije godine najmanje 9 mjeseci neprekidno ili 12 mjeseci s prekidima. Ako nema dovoljno staža, za izračun bolovanja uzima se najniži iznos od 831,50 kn. Taj iznos se dijeli sa satima mjeseca kada je nastupilo bolovanje, te se ta dobivena satnica množi sa satima bolovanja. 

Ukoliko radnik nema svih 6 mjeseci, ali ima prethodno potrebnog staža, potrebno je zatražiti obrazac Potvrda o plaći kod bivšeg poslodavca. Ako bivši poslodavac dostavi obrazac i na taj način se dobiva punih 6 mjeseci, uzima se prosjek 6 mjeseci s oba obrasca te se množi sa satima bolovanja. Mora se paziti da iznos naknade plaće u vrijeme bolovanje ne prelazi iznos od 4.257,28 kn. 

Ukoliko se dostavi obrazac bivšeg poslodavca, ali i s tim obrascom i dalje nema punih 6 mjeseci, uzima se neto iznos najniže mjesečne osnovice za doprinose (bruto iznos 2021.- 3.488,78 kn, a neto iznos 2.791,02 kn).
Zatim se iznos od 2.791,02 kn dijeli sa satima mjeseca koji je prethodio bolovanju, te se ta osnovica množi sa satima bolovanja. 

Kada poslodavac traži refundaciju od HZZO-a za isplaćenu plaću mora priložiti:

  • Potvrda o plaći (R1)
  • Izvješće o bolovanju (doznaka)
  • Dokaz o isplaćenoj naknadi (izvod poslovne banke)
  • Zahtjev za refundacijom

PODIJELI OBJAVU
PRETRAŽI

ZATRAŽITE PONUDU