Razlika između dnevnica za službeni put i dnevnica za rad na terenu

Dnevnice za službeni put i za rad na terenu definirane su djelomično u Pravilniku o porezu na dohodak. S obzirom da nema detaljno opisanih razlika, poslodavac može u svojim aktima (Pravilniku, Kolektivnom ugovoru) ili putem ugovora o radu sa radnik definirati navedena prava. Dnevnica za službeno putovanje Dnevnica za službeno putovanje isplaćuje radnicima za pokriće […]

Prvi posjet poreznom obvezniku

Od ove godine Porezna uprava uvodi novu mjeru “Prvi posjet” gdje će porezni inspektori u posjeti poreznom obvezniku obavljati poslove provjere te poslove ostalih činjenica bitnih za oporezivanje kao što su :  nadzor procjena gospodarske snage novog poduzetnika povremena provjera podataka radi ažuriranja poreznih evidencija prikupljanje podataka bitnih za oporezivanje provjerom ili nadzorom na terenu […]

Provedba projekta WISE FAIR

ACT Konto d.o.o. počinje 01.10.2020. provoditi projekt WISE FAIR koji potiče radnu integraciju u području financija, administracije i računovodstva. Sve aktivnosti i detalje možete pronaći na službenim stranicama projekta: https://fairnet.hr/ O projektu WISE FAIR Kratki opis projekta:WISE FAIR potiče radnu integraciju u području financija, administracije i računovodstva. Edukacijom 5 zaposlenica za internog revizora, poreznog savjetnika, […]

Gospodarska djelatnost udruge – mišljenja ministarstva financija

Primarni cilj osnivanje neprofitne organizacije je bavljenje aktivnostima koje su od općeg interesa. Ali, kako bi organizacije osigurale stabilnost sve više njih se okreće društvenom poduzetništvu i obavljanju gospodarske djelatnosti. Nejasno definirana gospodarska djelatnost u neprofitnim organizacija dozvoljava i različita tumačenje na što bi ili ne bi trebalo plaćati porez na dobit. Da li je […]

Paušalisti u 2020. godini

Za paušaliste su u 2020. najavljene veće kontrole jer se ispostavilo da mnogi daju otkaze u poduzećima, otvaraju paušalne obrte i opet rade za te iste poslodavce gdje su dali otkaz samo uz niže obveze plaćanja poreza i doprinosa. Ponajprije u NN 1/2020 od 03.01.2020. izlazi Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti sa stopama poreza […]

Per diem u programima mobilnosti

Per diem su dnevne paušalne naknade koje obuhvaćaju troškove smještaja, prijevoza, prehrane i ostalih troškova nastalih na projektima iz programa mobilnosti koji se nadoknađuju iz sredstava EU. Prema Zakonu i pravilniku o porezu na dohodak navedene naknade nisu do propisanih iznosa oporezive porezom na dohodak. Cilj programa mobilnosti je obrazovanja i stručno usavršavanje koje isplaćuju […]

De minimis (potpore male vrijednosti)

Razlikujemo dvije vrste potpora u RH – potpore male vrijednosti (de minimis) i državne potpore. Gornja granica de minimis potpore koja se može dodijeliti jednom poduzetniku je 200.000,00 EUR u tekućoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine. Navedeni iznos je definirala Europska komisija za koji smatraju da ne može utjecati na trgovinu među […]