Šrajbek

Izradili smo kalendar koji vam u 2020. olakšava posao financija i administracije u poduzeću! Na 12 mjesečnih kartica označeni su svi zakonski rokovi i obaveze izvještavanja i dostavljanja dokumentacije. Naznačeni su i različiti međunarodni dani koje ćete možda željeti obilježiti u svojoj organizaciji.

Kako ne biste zanemarili svoje zdravlje dok radite, s druge strane kartica se nalaze jednostavne uredske vježbe za razgibavanje i podizanje koncentracije.Šrajbek (odšrajbati, pisati na kajkavskom narječju) je izrađen od recikliranog papira, tiskan eko-bojama, a kutija u kojoj dolazi može služiti i kao stalak za tablet.

Uz Šrajbek dolazi i pripadajući Google kalendar pa sve što je u Šrajbeku možete vidjeti i na vašem mobitelu i računalu!

Kupnjom Šrajbeka direktno pomažete društvenom poduzeću ACT Konto u zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Cijena: 85,00 kn

Zamjenska kvota

Ako zapošljavate više od 20 radnika i plaćate penale, ugovorom o poslovnoj suradnji za kupnju u vrijednosti od 13.500,00 kn možemo vas na 1. godinu osloboditi plaćanja penala. Mi smo vaša zamjenska kvota. S obzirom da više od 50% naših radnica čine osobe sa invaliditetom možemo vam ponuditi sklapanja ugovora o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjavanja zamjenske kvote, a sukladno odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Ovisno o potrebama naručitelja, Ugovor se može sklopiti na rok od 1 do 12 mjeseci. Minimalna vrijednost ugovora za jedan mjesec i jednu osobu s invaliditetom trenutno iznosi 1.125,00 kn (bez PDV-a) kolika je i vrijednost penala.

Obavezna dokumentacija koja se prilaže Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom:

  • Ugovor o poslovnoj suradnji
  • Obrazac najave ispunjena zamjenske kvote (N-IZK)
  • Naša ponuda i račun
  • Dokaz o plaćanju
  • Obrazac Izvješće o obostranom ispunjenju ugovornih obveza (I-IZK 1)


Za više detalja možete nas kontaktirati na mail: info@act-konto.hr

Trgovački sud u Varaždinu Tt-12/1078-2/
Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti
Osnivač: Autonomni centar – ACT

Vlasnice: Mirjana Kovač, Ljiljana Strahija, Sandra Magdalenić i Dora Grkavac
IBAN ERSTE - HR0224020061100604575

ACT KONTO d.o.o. je članica ACT Grupe

ACT KONTO d.o.o.
Dr. Ivana Novaka 38, 40000 Čakovec
T 040/500-872    F 040/390-048
info@act-konto.hr
MB 02483157     OIB 09031046973