Provedba projekta WISE FAIR

ACT Konto d.o.o. počinje 01.10.2020. provoditi projekt WISE FAIR koji potiče radnu integraciju u području financija, administracije i računovodstva. Sve aktivnosti i detalje možete pronaći na službenim stranicama projekta: https://fairnet.hr/ O projektu WISE FAIR Kratki opis projekta:WISE FAIR potiče radnu integraciju u području financija, administracije i računovodstva. Edukacijom 5 zaposlenica za internog revizora, poreznog savjetnika, […]

Gospodarska djelatnost udruge – mišljenja ministarstva financija

Primarni cilj osnivanje neprofitne organizacije je bavljenje aktivnostima koje su od općeg interesa. Ali, kako bi organizacije osigurale stabilnost sve više njih se okreće društvenom poduzetništvu i obavljanju gospodarske djelatnosti. Nejasno definirana gospodarska djelatnost u neprofitnim organizacija dozvoljava i različita tumačenje na što bi ili ne bi trebalo plaćati porez na dobit. Da li je […]

Paušalisti u 2020. godini

Za paušaliste su u 2020. najavljene veće kontrole jer se ispostavilo da mnogi daju otkaze u poduzećima, otvaraju paušalne obrte i opet rade za te iste poslodavce gdje su dali otkaz samo uz niže obveze plaćanja poreza i doprinosa. Ponajprije u NN 1/2020 od 03.01.2020. izlazi Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti sa stopama poreza […]

Per diem u programima mobilnosti

Per diem su dnevne paušalne naknade koje obuhvaćaju troškove smještaja, prijevoza, prehrane i ostalih troškova nastalih na projektima iz programa mobilnosti koji se nadoknađuju iz sredstava EU. Prema Zakonu i pravilniku o porezu na dohodak navedene naknade nisu do propisanih iznosa oporezive porezom na dohodak. Cilj programa mobilnosti je obrazovanja i stručno usavršavanje koje isplaćuju […]

De minimis (potpore male vrijednosti)

Razlikujemo dvije vrste potpora u RH – potpore male vrijednosti (de minimis) i državne potpore. Gornja granica de minimis potpore koja se može dodijeliti jednom poduzetniku je 200.000,00 EUR u tekućoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine. Navedeni iznos je definirala Europska komisija za koji smatraju da ne može utjecati na trgovinu među […]

Naknade za vrijeme bolovanja radnika

Razlikujemo različite vrste bolovanja, pa tako su i refundacije tih bolovanja isto različite. Neke odmah terete Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, dok druge prvih 42. kalendarska dana isplaćuje poslodavac (ili 7. dana ako se radi o invalidu rada), a tek nakon toga ima pravo na refundaciju od HZZO-a. Radnik je dužan poslodavcu u roku od […]

KAKO MAKNUTI DUGOTRAJNU IMOVINU SA POPISA?

Ako imate imovinu koja vam je na popisu dugotrajne imovine, ali je prastara, neupotrebljiva ili se ne koristi te bi ste je htjeli riješiti evo nekoliko natuknica za vas. Imovina se ne može bez vjerodostojne dokumentacije isknjižiti iz poslovnih knjiga, a zapisnik o otpisu nije s gledišta poreznih propisa dovoljan za učiniti to. Kako bi […]